SETKÁNÍ DRÁŽNÍCH ÚŘADŮ S DOPRAVCI A VÝROBCI KOLEJOVÝCH VOZIDEL:   

PŘI ZAVÁDĚNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU ETCS JE NUTNÉ PROJÍT PROCESEM SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL VČETNĚ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU I VÝCVIKEM STROJVEDOUCÍCH

V září se uskutečnilo tradiční setkání Drážního úřadu s železničními dopravci a výrobci kolejových vozidel.  O své zkušenosti se zaváděním evropské legislativy do schvalovacích procesů a implementací vlakového zabezpečovače ETCS se s účastníky podělili zástupci Evropské železniční agentury, polského drážního úřadu UTK i slovenského Dopravného úradu. S plány na zavádění ETCS i dalšími výstupy Bezpečnostní komise seznámili hosty zástupci Ministerstva dopravy. 

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.