UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEJÍCÍCH PRO ZKOUŠKY STROJVEDOUCÍCH K ZÍSKÁNÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO)

Řízení drážních vozidel

 

OBECNĚ

 • Odborná způsobilost osob řídících drážní vozidlo se řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 16/2012 Sb.
 • Zdravotní způsobilost osob řídících drážní vozidlo se posuzuje dle vyhlášky č. 101/1995 Sb.
 • Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla (§ 45 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).
 • Řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální mohou jen osoby s platnou licencí strojvedoucího a platným osvědčením strojvedoucího (§ 46b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).
 • Provozování dopravy bez zdravotní a odborné způsobilosti je považováno za správní delikt dle § 52 odst.1 písm. f) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V takovém případě může být udělena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

 

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

 • Tento postup je určen pro zájemce o získání a prodloužení licence strojvedoucího v souladu s ustanoveními § 46c, § 46d a § 46e zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhlášky č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo.
 • Metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce.

Celý text metodického pokynu pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího v PDF.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

 

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI NA VLEČKU

 • Tento postup je určen pro zájemce o získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce v souladu s ustanoveními § 45, § 46 a § 46a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
  a vyhlášky č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo.
 • Metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze celostátní a regionální.

Celý text metodického pokynu v PDF.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

 

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI NA LANOVOU DRÁHU

 • Tento postup je určen pro zájemce o získání odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy v souladu s ustanoveními § 45, § 46 a § 46a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhlášky
  č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo.
 • Metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze celostátní a regionální.

Celý text metodického pokynu v PDF.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

   

METODICKÝ POKYN UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEJÍCÍCH PRO ZKOUŠKY STROJVEDOUCÍCH K ZÍSKÁNÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO)

Celý text metodického pokynu v PDF.