Osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu železničních vozidel a osvědčení pro funkce údržby.

 

Celý text metodického pokynu 

Přehled plnění požadavků PNK 2019 v DOCX.

Formuláře a návody k vyplnění naleznete zde.

 

Postavení jednotlivých subjektů systému údržby

Vzhledem k tomu, že Systém údržby popsaný v nové Směrnici o bezpečnosti (EU) 2016/798 z 11. května 2016 je platný pro všechna železniční vozidla definovaná v Nařízení (EU) 1302/2014 (TSI LOC and PAS), zveřejňujeme přehled, zobrazující postavení jednotlivých subjektů v systému údržby.

 

Postavení jednotlivých subjektů v systému údržby v PDF zde.

 

Uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel (svařování)

 

Metodický pokyn je určen pro certifikační orgány žádající o uznání pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel provádějících svařování.

 

Výrobci ŽKV, kteří provádějí svařování ŽKV, musí být certifikováni schváleným akreditovaným certifikačním orgánem podle ČSN EN 15085-2 postupem podle certifikačního schématu NKV-CS-001 „Postup certifikace EN 15085-2“. Výrobcem ŽKV je každá organizace, která používá svařování pro výrobu, opravy nebo údržbu ŽKV a jejich částí včetně dokončujícího svařování odlitků, nebo organizace, která konstruuje svařovaná ŽKV nebo části svařovaných ŽKV nebo nakupuje nebo prodává svařované části pro montáž do ŽKV.

 

Celý text metodického pokynu ke stažení v PDF.