Připravují se rozsáhlé změny v Technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI)

Od roku 2023 začnou v železničním sektoru platit nové Technické specifikace pro interoperabilitu. Jejich změny připravuje Evropská železniční agentura (ERA), která předložila jejich první návrhy. Od března do června letošního roku je možné změny v TSI konzultovat.

TSI jsou souborem technických požadavků na evropský železniční systém tak, aby byl interoperabilní.

Revize se týkají cca 74 témat napříč všemi specifikacemi. První požadavek na změny v TSI vzešel od Evropské komise v červnu 2020.

 

Konzultace je možné realizovat na stránkách ERA:

https://www.era.europa.eu/library/consultations_en

 

Časový harmonogram přípravy změn v TSI:

TSI harmonogram