ÚvodAktualityZměny ve vydávání průkazů způsobilosti určených technických zařízení od 1. 7. 2024

Změny ve vydávání průkazů způsobilosti určených technických zařízení od 1. 7. 2024

Drážní úřad od 1. července nevydává průkazy způsobilosti k určeným technickým zařízením, které mají ES prohlášení o shodě či ověření.

Se spuštěním Evropského registru vozidel (EVR) proběhla současně změna přístupu k vydávání průkazů způsobilosti určených technických zařízení. Dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, se průkazy způsobilosti na tato zařízení již nevydávají, pokud je vydáno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability, nebo ES prohlášení o ověření subsystému. U vozidel, u kterých je vydáno ES prohlášení o ověření, se již průkazy způsobilosti určených technických zařízení nevydávají. Povinnosti pro provoz určených technických zařízení nejsou jinak změněny a dotčeny, nevydává se pouze průkaz způsobilosti.
Informace o určených technických zařízení se nově zadávají do Evropského registru vozidel (EVR).

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ PZ UTZ OD 1.7.2024

Určená technická zařízení sloužící k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy či lyžařských a vodních vleků a lanovek podléhají povinnosti mít vystavený průkaz způsobilosti na základě technické prohlídky a zkoušky. Průkaz potvrzuje, že je zařízení schopno bezpečného provozu. Pokud je zařízení ověřeno pomocí evropského prohlášení (ES prohlášení), je to dostatečným potvrzením jeho bezpečného provozu a nepotřebuje speciální průkaz způsobilosti doposud vydávaný Drážním úřadem.

Určená technická zařízení (UTZ) na dráze zahrnují různé kategorie. Mezi ně patří zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní a také zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Tato zařízení slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy, lyžařských nebo vodních vleků.

Uveďme několik příkladů:

Zařízení tlaková zahrnují lokomotivní kotle, parní generátory na drážních vozidlech, vzduchojemy, tlakové nádoby a další.

Zařízení plynová zahrnují zařízení pro plnění nádob plyny, regulaci tlaku plynů, spalování plynů a další.

Zařízení elektrická zahrnují elektrické sítě drah, trakční napájecí stanice, elektrická zařízení drážních vozidel a další.

Tato zařízení jsou důležitá pro bezpečnost a spolehlivost provozu dráhy.

Více informací o UTZ najdete ZDE