ÚvodAktualityZměna poplatků za činnosti pro Agenturu Evropské unie pro železnici

Změna poplatků za činnosti pro Agenturu Evropské unie pro železnici

S účinností od 1.1.2024 je  v souladu s ustanovením článku 8 bodu 2 Prováděcího nařízení Komise (EU) č.  2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady je za každou hodinu práce jednoho zaměstnance Drážního úřadu vykonávajícího činnosti pro Agenturu Evropské unie pro železnici stanovena částka 103 EUR pro nově podané žádosti. Žádosti podané před tímto datem, které jsou již v procesu posuzování ze strany DÚ, budou zpoplatněny původní sazbou 40,02 EUR.  

Poplatek se týká oblasti posuzování žádosti o povolení k uvedení vozidel na trh, o povolení k uvedení typů vozidel na trh a žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti dopravce.