ÚvodAktualityZkoušky strojvedoucích – květen/červen 2023

Zkoušky strojvedoucích – květen/červen 2023

Nové termíny zkoušek strojvedoucích na květen a červen 2023

Termíny zkoušek strojvedoucích v květnu a červnu proběhnou v budově Drážního úřadu v Praze v následujících termínech.

Před zkouškou žadatel doručí na podatelnu Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 vyplněnou Žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti, pokud tak již žadatel neučinil v minulosti.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Termíny naleznete v následující tabulce nebo přiloženém PDF.


Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh naleznete na stránce Řízení drážních vozidel.

Veškeré důležité formuláře a návody k vyplnění naleznete zde