ÚvodAktualitySetkání Drážního úřadu s dopravci 29.11.2023

Setkání Drážního úřadu s dopravci 29.11.2023

Na listopadovém setkání Drážního úřadu s dopravci byla diskutována témata, která aktuálně řeší železniční sektor.

K 31. 12. 2023 zaniká působnost Drážního úřadu jako speciálního stavebního úřadu a veškerá stavební řízení přecházejí od 1. 1. 2024 na nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad. Drážní úřad tak bude mít od ledna 2024 novou organizační strukturu, se kterou se můžete seznámit v prezentaci.

Představeny byly novinky v TSI - Technických specifikacích pro interoperabilitu a aktuální postup implementace TSI TAP a TAF.

Pozvání na setkání přijal Krysztof Zubilewicz z Evropské agentury pro železnice, který přednesl zajímavou prezentaci k postupům udělování jednotného osvědčení o bezpečnosti dopravce a upozornil, čemu se mají žadatelé při podávání žádostí věnovat.

Velmi diskutovaným tématem se stala nová vyhláška o zdravotní způsobilosti osob.

Zkušenosti z výhradního provozu ETCS ukazují nutnost spolupráce všech subjektů tak, aby byly odstraněny problémy vznikající při provozu pod dohledem ETCS.

Prezentace ze setkání i videozáznam celé konference jsou k dispozici na stránce Setkání s dopravci 29. 11. 2023.