ÚvodAktualityPlán opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy

Plán opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy

Drážní úřad ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zpracoval plán opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na celostátních a regionálních dráhách.

Vycházel přitom ze závěrečných zpráv o výsledcích šetření a z nich vyplývajících bezpečnostních doporučení za období od 26. 5. 2017 do 9. 1. 2023.

Opatření se týkají oblasti rizik pro cestující, rizik pro zaměstnance, rizik pro uživatele přejezdů, nepovolané osoby v oblasti dráhy i rizik pro společnost jako celek.

V oblasti řízení drážních vozidel by měla být pozornost zaměřena především na nácvik a zvládání rizikových provozních situací, které jsou definovány pěti konkrétními scénáři. K tomu by mohly být využity lokomotivní simulátory.

Provozovatelé dráhy celostátní nebo regionální a dopravci provozující drážní dopravu na těchto drahách mají za povinnost na základě těchto definovaných opatření přijmout opatření vlastní. Je nezbytné zajistit, aby výsledky vyšetřování nehod a mimořádných událostí a bezpečnostní doporučení byly průběžně využívány k přezkumu hodnocení rizik a aby byla případně přijata nápravná nebo zlepšovací opatření.

Drážní úřad bude vyžadovat zapracování informace o realizaci a vyhodnocení aktuálně platných plánů opatření každý rok do vlastní výroční zprávy o bezpečnosti provozovatele dráhy a drážní dopravy, kterou má za povinnost zaslat Drážnímu úřadu vždy nejpozději do 31. května za uplynulý kalendářní rok. Drážní úřad si také může v rámci své průběžné kontrolní činnosti vyžádat důkazy o přijetí výše uvedených opatření.

Plán bezpečnostních opatření ke stažení naleznete ZDE.