PF 2023

Veselé Vánoce a klidnou jízdu rokem 2023!

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, ať jsou plné pohody a milých setkání! Do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a úspěchů!

Na Drážním úřadě jsme se rozhodli, stejně jako v loňském roce, podpořit děti z dětských domovů. Proto je naše PFko pořízeno od organizace Dejme dětem šanci, která už pěknou řádku let pomocí cílených projektů ulehčuje dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu a vstup do samostatného života.

Krásný obrázek železničního přejezdu nám namalovala dvanáctiletá Anička z Dětského domova Jeseník. Hezkých obrázků od různých dětí z dětských domovů jsme obdrželi více a tento byl porotou vybrán jako nejlepší. Aničce děkujeme a ještě jednou gratulujeme.

Pomocí této kresby chceme znovu připomenout základní pravidlo bezpečné železnice, že na přejezdech je nutné respektovat signalizaci, dbát zvýšené opatrnosti při jejich přejízdění či přecházení a neriskovat! Dávejte na sebe pozor!