ÚvodAktualityOd 16.6.2022 je povinná certifikace všech subjektů ECM!

Od 16.6.2022 je povinná certifikace všech subjektů ECM!

Od 16. června 2022 nesmí být na celostátní a regionální dráze v České republice provozováno žádné vozidlo, jehož subjekt odpovědný za jeho údržbu (ECM) vedený v evidenci v národním registru vozidel (NVR) není certifikován. Všechny subjekty odpovědné za údržbu všech kategorií vozidel, musí být nejpozději k datu 16.6.2022 certifikovány.

Tato povinnost vyplývá z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779. Problematika údržby drážních vozidel provozovaných na dráze celostátní nebo regionální včetně certifikace je upravena v novelizovaném znění zákona o dráhách 266/1994 Sb., účinném od 1. února 2022, především v § 43b.

Výjimka z povinné certifikace platí v souladu s § 43f, odst. 3 zákona o dráhách pro historická vozidla. Podmínkou je, že historické vozidlo musí být skutečně jako historické registrováno a musí být o tom, že je historické, na základě žádosti i rozhodnuto. Historické vozidlo pak ale nesmí být používáno k jiným účelům, než je uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb.

Certifikace není povinná ani pro vozidla pohybující se výhradně na dráze místní nebo vlečce nebo pro vlečková hnací vozidla zajíždějící do stanic na dráze celostátní nebo regionální, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.

Přehled všech certifikovaných subjektů lze najít v databázi ERADIS na webové stránce ZDE.