ÚvodAktualityNový metodický pokyn „Zkušební provoz železničních vozidel“

Nový metodický pokyn „Zkušební provoz železničních vozidel“

Drážní úřad vydal nový metodický pokyn "Zkušební provoz železničních vozidel na dráze celostátní nebo regionální".

Tento metodický pokyn stanovuje postup pro podávání žádostí o zkušební provoz drážních vozidel na dráze celostátní nebo regionální a postupy pro vydání rozhodnutí o zkušebním provozu, mají-li být tato vozidla provozována ve zkušebním provozu na dráhách celostátních nebo regionálních, pro něž je jako oblast použití definována Česká republika, a současně i na dráhách jiných než celostátních nebo regionálních, pokud na ně předmětná vozidla v rámci zkušebního provozu zajíždějí.