ÚvodAktualityNový metodický pokyn k dodatečné instalaci palubní části ETCS

Nový metodický pokyn k dodatečné instalaci palubní části ETCS

Uveřejnili jsme nový metodický pokyn k dodatečné instalaci palubní části ETCS

„Metodický pokyn č. 2/2022 - dodatečná instalace palubní části ETCS na vozidla určená pro provoz na síti ČR“ obsahuje doporučené postupy a je nástrojem pro správnou aplikaci právních předpisů upravujících příslušnou problematiku. Jeho nové znění naleznete na stránce ETCS (metodické pokyny).

Metodický postup vychází z Nařízení 2016/919 ze dne 27. května 2016 ve znění z 20. března 2020 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (TSI CCS) a zákona č. 266/1994 Sb, o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.