ÚvodAktualityKdy je nutné provádět vstupní a kdy mimořádné lékařské prohlídky k doložení zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy?

Kdy je nutné provádět vstupní a kdy mimořádné lékařské prohlídky k doložení zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy?

Nová vyhláška o zdravotní způsobilosti č. 260/2023 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2024 stanovuje nová pravidla.
Na základě dotazů, které nám byly položeny ze strany dopravců upřesňujeme:

Vstupní lékařské prohlídky

  • Vstupní lékařské prohlídky by se měly mj. provádět vždy při přechodu k jinému zaměstnavateli (dopravci), a to podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 260/2023 Sb. u licence strojvedoucího a podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 260/2023 Sb. u průkazů způsobilosti
  • Vstupní lékařské prohlídky by se měly mj. provádět vždy po propadnutí termínu pravidelné lékařské prohlídky, a to podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 260/2023 Sb. u licence strojvedoucího a podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 260/2023 Sb. u průkazů způsobilosti

Mimořádné lékařské prohlídky

  • Mimořádné lékařské prohlídky by se měly provádět po době pracovní neschopnosti delší než 30 dnů, a to podle § 8 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 260/2023 Sb. a to na základě rozhodnutí posuzujícího lékaře podle § 3 vyhlášky č. 260/2023 Sb.
  • Mimořádné lékařské prohlídky by se měly provádět z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy podle § 8 odst. 2 písm. b) a d) vyhlášky č. 260/2023 Sb. a to podle § 3 vyhlášky č. 260/2023 Sb.

Prezentace k novému znění vyhlášky, která byla předmětem Setkání s dopravci v listopadu 2023