ÚvodAktualityHistorickým vozidlem až po rozhodnutí Drážního úřadu

Historickým vozidlem až po rozhodnutí Drážního úřadu

Historické vozidlo se stává historickým až rozhodnutím Drážního úřadu

O tom, že je vozidlo historickým drážním vozidlem, musí na žádost vlastníka rozhodnout drážní správní úřad. Jinými slovy nestačí, že vozidlo splní podmínky pro získání tohoto statusu definované v zákoně, ale je nutné získat rozhodnutí Drážního úřadu.

Drážní vozidlo může být prohlášeno historickým, pokud byla jeho výroba ukončena před více než 40 lety a jsou-li jeho vnější vzhled a vnitřní uspořádání uchovávány a udržovány ve stavu podle původní technické dokumentace. Tuto definici najdete v novelizovaném zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v §43f, stejně jako další podmínky.

Pokud má vozidlo status historického drážního vozidla, smí být provozováno pouze k uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb. Platí pro něj pak výjimka z povinné certifikace subjektu odpovědného za jeho údržbu i výjimka z požadavků technických specifikací pro interoperabilitu při jeho opravě nebo modernizaci.