ÚvodAktualityAktualizované vzorové otázky ke zkouškám strojvedoucích

Aktualizované vzorové otázky ke zkouškám strojvedoucích

Aktualizovali jsme soubor vzorových otázek ke zkouškám všeobecné odborné způsobilosti pro strojvedoucí.

Novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah, znamená úpravu některých pojmů a rozšíření otázek především o oblast související se systémem ETCS. Změny jsou v souboru označeny zelenou barvou. Žlutá barva značí správné odpovědi.