ÚvodAktualityZměna práv pro cestující v železniční dopravě

Změna práv pro cestující v železniční dopravě

Od 7. června 2023 vstupuje v platnost nové evropské nařízení, které upravuje práva cestujících v evropské železniční dopravě.

Nové nařízení přináší posílení práv všech cestujících, zejména však osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace. Zároveň se usnadní přeprava jízdních kol ve vlacích.

Právo na pomoc při nastupování a vystupování z vlaků pro postižené osoby se nově vztahuje na všechny regionální a dálkové vlaky v EU. Výjimky se ruší. Minimální lhůta pro předběžné oznámení, jež mají učinit osoby, které potřebují pomoc, se zkracuje z 48 na 24 hodin.

Novou povinností dopravců je poskytnout ve vlacích místa vyhrazená pro jízdní kola a informovat o dostupné kapacitě. Obecným pravidlem jsou alespoň čtyři místa pro jízdní kola v každém vlaku.

Minimální odškodnění v případě zpoždění se nemění.

Cestující má právo podat stížnost na porušení svých práv. Nejprve zašle stížnost dopravci, který musí zareagovat ve lhůtě 1 měsíce. Pokud neobdrží odpověď, nebo není s odpovědí spokojen, může si stěžovat u příslušeného vnitrostátního orgánu, kterým je v České republice Drážní úřad.

Nejste si jisti, jak správně postupovat při podání stížnost? Detailnější informace naleznete na stránce Práva cestujících v části Jak postupovat v případě podání stížnosti.