ÚvodInformace pro veřejnostKariéraOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného (DUSSM022) VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INTEROPERABILITY A PEVNÝCH SUBSYSTÉMU, REGIONÁLNÍ ODBOR PRAHA, SEKCE PROVOZNÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného (DUSSM022) VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INTEROPERABILITY A PEVNÝCH SUBSYSTÉMU, REGIONÁLNÍ ODBOR PRAHA, SEKCE PROVOZNÍ

 

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného (DUSSM022) Vedoucí oddělení interoperability a pevných subsystémů, Regionální odbor Praha, sekce provozní.

Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. září 2024.