ÚvodInformace pro veřejnostKariéraOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM109) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ MHD A ECM ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM SEKCE TECHNICKÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM109) RADA/ODBORNÝ RADA
ODDĚLENÍ MHD A ECM
ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM SEKCE TECHNICKÁ

 

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM109) Rada/Odborný rada oddělení MHD a ECM, odbor drážních vozidel a ECM, sekce technická.

Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. duben 2024 nebo dle dohody.