ÚvodInformace pro veřejnostKariéraOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM090) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH, PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ ODBOR UTZ SEKCE TECHNICKÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM090) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH, PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ ODBOR UTZ SEKCE TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM090) Rada/Odborný rada oddělení dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení, odboru UTZ, sekce technická.

Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. srpen 2024 nebo dle dohody.