Oznámení - pokračování řízení ve věci změny kategorie dráhy a to části regionální dráhy v ŽST Dolní Lipka

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

Veřejná vyhláška
Oznámení o pokračování správního řízení

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 3. 4. 2023 žádost právnické osoby Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 708 92 822, o změnu kategorie dráhy z kategorie regionální dráhy na kategorii vlečka (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách). Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení v dané věci.

Jelikož žádost obsahovala nedostatky ohledně údajů kilometrické polohy v popisu styku drah, bylo podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu rozhodnuto o přerušení správního řízení současně s výzvou k odstranění nedostatku adresovanou žadateli. Žadatel akceptoval v plném rozsahu úpravu kilometrické polohy v popisu styku drah dle návrhu účastníka řízení právnické osoby Správa železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 709 94 234. Nově dráha začíná koncovým stykem přímé větve výhybky č. 4 v km 90,085 (budoucí km 0,000 začátku dráhy – vlečky) a končí koncovým stykem odbočné větve výhybky č. 10 v km 90,433, vše v ŽST Dolní Lipka.

Vzhledem k tomu, že byly odstraněny překážky řízení, bylo jeho přerušení ukončeno. Na základě těchto skutečností Vám Drážní úřad v souladu s § 65 odst. 2 správního řádu
oznamuje,
že správní řízení ve věci změny kategorie dráhy z kategorie regionální dráhy na kategorii vlečka, které je Drážním úřadem vedeno podle (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách, pokračuje.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 19.05.2023
Sejmuto: 05.06.2023
Číslo jednací: DUCR-30947/23/Bp
Zodpovídá: Veronika Bednářová