Rozhodnutí - stavebního povolení veřejnou vyhláškou pro stavbu: "Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - 1. etapa"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro stavbu dráhy:

k.ú. Týniště nad Orlicí; Lípa nad Orlicí; Čestice u Častolovic; Žďár nad Orlicí; Albrechtice nad Orlicí a Borohrádek
“Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část - 1. etapa“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 11.05.2023
Sejmuto: 26.05.2023
Číslo jednací: DUCR-25323/23/Fl
Zodpovídá: Veronika Bednářová