Oznámení - pokračování stavebního řízení pro stavbu "D35 Opatovec-Staré Město"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 21. prosince 2022 žádost stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 v zastoupení: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 60200 Brno, IČO:46347488, o stavební povolení pro objekty stavby dráhy v rámci stavby:

“D35 Opatovec – Staré Město“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha:

Žádost o stavebním povolení ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 28.04.2023
Sejmuto: 29.05.2023
Číslo jednací: DUCR-25547/23/Vb
Zodpovídá: Veronika Bednářová