Oznámení - zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - „Oprava silnoproudých zařízení v žst. Pelhřimov“

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 24. listopadu 2022 žádost stavebníka, Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 - organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, o povolení změny stavby:

„Oprava silnoproudých zařízení v žst. Pelhřimov“
před jejím dokončením.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 07.03.2023
Sejmuto: 23.03.2023
Číslo jednací: DUCR-13982/23/Wm
Zodpovídá: Veronika Bednářová