Oznámení - pokračování stavebního řízení pro stavbu dráhy "Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 6. května 2022 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO:70994234 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce žst. Brno – Královo Pole“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 19.01.2023
Sejmuto: 03.02.2023
Číslo jednací: DUCR-2594/23/Vb
Zodpovídá: Veronika Bednářová