Oznámení - zahájení stavebního řízení „I/34 Pelhřimov, západní obchvat, DSP/IČ“

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

Věc: I/34 Pelhřimov, západní obchvat, DSP/IČ

Drážní úřad obdržel dne 26. října 2022 žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR zastoupeného společností Pragoprojekt, a.s. o stavební povolení pro stavbu I/34 Pelhřimov, západní obchvat, DSP/IČ.
Drážní úřad zahájil stavební řízení oznámením veřejnou vyhláškou č.j. DUCR-73276/22/Kom ze dne 1.12.2022. Rozhodnutí o vydání stavebního povolení veřejnou vyhláškou bylo vydáno pod č.j. DUCR-2995/23/Kom ze dne 13.1.2023.

V souladu s § 25, odst. 3 správního řádu vám zasíláme jednostránkové vyhotovení uvedeného rozhodnutí pro vyvěšení na úřední desce vašeho úřadu.

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

 

Vyvěšeno: 16.01.2023
Sejmuto: 01.02.2023
Číslo jednací: DUCR-3237/23/Kom
Zodpovídá: Veronika Bednářová