Rozhodnutí - "Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 11.11.2022
Sejmuto: 25.11.2022
Číslo jednací: DUCR-65167/22/Lj
Zodpovídá: Veronika Bednářová