Rozhodnutí - stavební povolení - Bubny - Výstaviště

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro stavbu dráhy:


H o l e š o v i c e , B u b e n e č , D e j v i c e , K a r l í n
“M o d e r n i z a c e t r a t i
P r a h a - B u b n y ( v č e t n ě ) - P r a h a - V ý s t a v i š t ě ( v č e t n ě ) “

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 11.11.2022
Sejmuto: 25.11.2022
Číslo jednací: DUCR-68061/22/Lj
Zodpovídá: Jan Linhart