Oznámení - o ukončení dokazování pro stavbu dráhy SO 401 Přeložka NN-DPMB

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

 Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 14. února 2022 žádost stavebníka, Statutární města Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 449 92 785, zastoupený společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno, IČ: 607 33 098, o stavební povolení pro objekt dráhy:

„SO 401 Přeložka NN - DPMB“

který je součástí stavby „Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky.“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 10.08.2022
Sejmuto: 25.08.2022
Číslo jednací: DUCR-48360/22/Hn
Zodpovídá: Veronika Bednářová