ROZHODNUTÍ - "Optimalizace trati Karlštejn - Beroun"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro stavbu dráhy:

“Optimalizace trati Karlštejn - Beroun“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 28.07.2022
Sejmuto: 13.08.2022
Číslo jednací: DUCR-35069/22/Bd
Zodpovídá: Veronika Bednářová