OZNÁMENÍ - "Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - Solnice-jih"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 30. června 2021 žádost stavebníka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 2/1245, 500 03 Hradec Králové, IČO:70889546, zástupce: M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO:05061415 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

k.ú. Litohrady a Solnice
“Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - Solnice jih v rámci Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 09.06.2022
Sejmuto: 24.06.2022
Číslo jednací: DUCR-32728/22/Fl
Zodpovídá: Veronika Bednářová