OZNÁMENÍ - zahájení nového projednání v řízení o změně v užívání stavby veřejnou vyhláškou

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO PROJEDNÁNÍ V ŘÍZENÍ
O ZMĚNĚ V UŽÍVÁNÍ STAVBY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

oznamuje

podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), všem známým účastníkům řízení zahájení nového projednání v řízení o změně v užívání stavby na dráze:

„Oplocení šrotiště a vybudování protihlukové bariéry na pozemku p. č. 1038/6 k. ú. Křimice“
(bývalé kontejnerové překladiště)
a změny v užívání:
„Kontejnerového překladiště INTRANS na výkup a zpracování kovového odpadu
Václav Suda kovový šrot“

v rozsahu: změny doby trvání dočasné stavby spočívající ve změně na stavbu trvalou.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 19.05.2022
Sejmuto: 03.06.2022
Číslo jednací: DUCR-28535/22/Rb
Zodpovídá: Veronika Bednářová