Dotaz ze dne 27.4.2015

Dotaz ze dne 27.4.2015 ve věci vedení registru jednotlivých součástí subsystémů nově budovaných nebo modernizovaných drah zařazených do evropského železničního systému.

Související dokumenty: Odpověď na dotaz v PDF