Dotaz ze dne 3.03.2022

 Dotaz ze dne 3.3.2022 ve věci železniční vlečky nacházející se na p.č.: 4005/1 a 4014/1 nacházející se v k.ú. Slezská Ostrava.


Související dokumenty: Odpověď na dotaz v PDF