Postup při podávání žádostí

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Postup při podávání žádosti:

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“).

Celý článek v PDFDoporučený formulář (použití formuláře není povinné)

Formulář podání žádosti o informace – ke stažení ve formátu doc