Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2019

Drážní úřad zpracoval výroční zprávu o své činnosti za rok 2019.

Celá zpráva v českém jazyce ve formátu pdf.