Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Drážního úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018.

 

Celá zpráva ve formátu pdf.