Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2020

Účelem výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu je poskytnout dopravcům, provozovatelům drah a ostatním zúčastněným stranám přehled o vývoji bezpečnosti na železnici za uplynulé období roku 2020.

Údaje ve výroční zprávě Drážního úřadu vycházejí z jednotlivých výročních zpráv o bezpečnosti dopravců a provozovatelů dráhy celostátní a regionálních drah, z poznatků Drážního úřadu a dalších subjektů.

 

Celá zpráva v českém jazyce ve formátu pdf.