Poptávka SOFTWARE PRO VEDENÍ REGISTRU INFRASTRUKTURY

Vývoj a dodávka SW pro vedení registru železniční infrastruktury dále jen RINF. Základní obsah tohoto registru je dán Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 15. září 2011 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury (2011/633/EU), dále jen REK633 (viz příloha), které obsahuje prvky infrastruktury, které budou v registru vedeny. REK633 se odkazuje na normy ČSN případně EN, které podléhají autorským právům. REK633 dále neřeší některé logické vazby mezi požadovanými prvky a taktéž jejich vzájemné propojení. Při analýze řešení musí zohlednit vítěz poptávky vazby na stávající IS pro import dat z těchto systémů. Seznam těchto systémů bude poskytnut zadavatelem po jejich upřesnění ze strany jejich správců.

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/12V/00005192

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka Obnova VT 120906

Dodávka prostředků VT (počítače, monitory, notebooky)

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/12V/00004013

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka Obnova VT 120820

Dodávka prostředků VT (počítače, monitory, notebooky)

Úplný text poptávky je zveřejněn na elektronickém tržišti veřejné správy GeminOznámení o zrušení veřejné zakázky

Vzhledem k nesouladu v hodnotících kritériích uvedených v systému elektronického tržiště a s kritérii uvedenými ve vlastní poptávce ruším veřejnou zakázku malého rozsahu s označením Obnova VT 120820. Rovněž není možné vyhodnocovat nabídky pouze na základě jejich ceny tj. bez uvedení předmětu plnění. Příští zadání této zakázky bude požadovat zpracování nabídky tak, aby obsahovala specifikace alespoň v rozsahu technických specifikací jednotlivých poptávaných výrobků. Nové řízení bude realizováno na elektronickém tržišti TENDERMARKET (https://www.tendermarket.cz/).

V Praze dne 07.09.2012
Ing. Pavel Kodym
ředitel Drážního úřadu

Poptávka SOFTWARE PRO VEDENÍ REGISTRU INFRASTRUKTURY

Vývoj a dodávka SW pro vedení registru železniční infrastruktury dále jen RINF. Základní obsah tohoto registru je dán Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 15. září 2011 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury (2011/633/EU), dále jen REK633 (viz příloha), které obsahuje prvky infrastruktury, které budou v registru vedeny. REK633 se odkazuje na normy ČSN případně EN, které podléhají autorským právům. REK633 dále neřeší některé logické vazby mezi požadovanými prvky a taktéž jejich vzájemné propojení. Při analýze řešení musí zohlednit vítěz poptávky vazby na stávající IS pro import dat z těchto systémů. Seznam těchto systémů bude poskytnut zadavatelem po jejich upřesnění ze strany jejich správců.

Úplný text poptávky je zveřejněn na elektronickém tržišti veřejné správy GeminOznámení o zrušení veřejné zakázky

Celý článek v PDF