Poptávka SOFTWARE PRO VEDENÍ REGISTRU INFRASTRUKTURY

Vývoj a dodávka SW pro vedení registru železniční infrastruktury dále jen RINF. Základní obsah tohoto registru je dán Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 15. září 2011 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury (2011/633/EU), dále jen REK633 (viz příloha), které obsahuje prvky infrastruktury, které budou v registru vedeny. REK633 se odkazuje na normy ČSN případně EN, které podléhají autorským právům. REK633 dále neřeší některé logické vazby mezi požadovanými prvky a taktéž jejich vzájemné propojení. Při analýze řešení musí zohlednit vítěz poptávky vazby na stávající IS pro import dat z těchto systémů. Seznam těchto systémů bude poskytnut zadavatelem po jejich upřesnění ze strany jejich správců.

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/12V/00005192

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF