Poptávka Obnova VT 120820

Dodávka prostředků VT (počítače, monitory, notebooky)

Úplný text poptávky je zveřejněn na elektronickém tržišti veřejné správy GeminOznámení o zrušení veřejné zakázky

Vzhledem k nesouladu v hodnotících kritériích uvedených v systému elektronického tržiště a s kritérii uvedenými ve vlastní poptávce ruším veřejnou zakázku malého rozsahu s označením Obnova VT 120820. Rovněž není možné vyhodnocovat nabídky pouze na základě jejich ceny tj. bez uvedení předmětu plnění. Příští zadání této zakázky bude požadovat zpracování nabídky tak, aby obsahovala specifikace alespoň v rozsahu technických specifikací jednotlivých poptávaných výrobků. Nové řízení bude realizováno na elektronickém tržišti TENDERMARKET (https://www.tendermarket.cz/).

V Praze dne 07.09.2012
Ing. Pavel Kodym
ředitel Drážního úřadu