Uzavřené veřejné zakázky nad 250tis

Drážní úřad využívá od 1. července 2017 k zadávání všech veřejných zakázek s hodnotou nad 50 tisíc Kč bez DPH Národní elektronický nástroj a všechna výběrová řízení jsou již zveřejňována pouze na profilu zadavatele vedeném v Národním elektronickém nástroji ZDE. Smlouvy jsou zveřejněny v Registru smluv ZDE.