Elektronická podatelna

Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace pro vyhledání datové schránky (DS) v systému datových schránek (ISDS)

Drážní úřad je v systému ISDS veden jako: Orgán veřejné moci (OVM)

Identifikátor datové schránky (IDDS): 5mjaatd

Identifikační číslo ekonomického subjektu (IČ): 61379425

 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Úřední hodiny podatelny: pondělí - pátek po celou pracovní dobu

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Drážní úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou značkou úřadu.

Drážní úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Drážní úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí Drážnímu úřadu jako nedoručitelná, učiní ještě jeden pokus o její doručení.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách čitelných na počítači úřadu (operační systémy MS DOS, MS Windows, Linux), dále na CD, ZIP, případně dalších technických nosičích po dohodě. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy Drážní úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

  

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu (tedy kterému úřadu apod.) je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)

Žádost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně je uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo je certifikát k podání připojen, pak je zaevidováno v rámci spisové služby Drážního úřadu.

Pokud není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doručeno v listinné podobě, jinak není zaevidováno v rámci spisové služby Drážního úřadu.

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.