OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM081)RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ PEVNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODBOR UTZ SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM081) Rada/Odborný rada oddělení pevných elektrických zařízení, odbor UTZ, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby - Doprava, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2022, nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

BENEFITY DRÁŽNÍHO ÚŘADU

  • 5 týdnů dovolené
  • 6 dnů zdravotního volna
  • jízdní výhody (In karta)
  • stravenky v hodnotě 140,00 Kč (86,00 Kč z výdajů Úřadu, 34,00 Kč z FKSP; 20,00 Kč hradí zaměstnanec)
  • UNIŠEK+ FKSP činí 2 000,00 Kč na pololetí (kulturní, tělovýchovné, rekreace, vzdělávací aktivity a zakoupení vitaminů) nebo příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem (maximální výše příspěvku DÚ činí 350,00 Kč/měsíc při platbě zaměstnance minimálně 400,00 Kč/měsíc)
  • jazykové kurzy
  • pružné rozvržení pracovní doby
  • služební telefon
  • mimořádné odměny