RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH (DUSSM046)

Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Olomouc

Místo výkonu práce: Nerudova 1, Olomouc

Náplň Vaší činnosti na služebním místě spočívá zejména ve:

 •    výkonu činnosti stavebního úřadu na dráhách dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a       souvisejících předpisů s celostátní působností
 •    výkonu státního dozoru dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 •   Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 •   Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 •   Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 •   Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 •   Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL (DUSSM102)
ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ


Platová třída: 12
Obor státní služby Doprava
Doba trvání služebního poměru: doba neurčitá
Místo výkonu služby: Praha
Předpokládaný nástup: 1. leden 2022
Lhůta pro podání žádostí: 22. listopad 2021
Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v:

 •  Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
 •  Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel, vydávání průkazů způsobilosti drážních vozidel.
 •  Schvalování typů a změn železničních vozidel znamenající odchylku od typu ve smyslu 4. železničního balíčku, posuzování žádostí o vydání povolení podaných na ERA.

BENEFITY DRÁŽNÍHO ÚŘADU

 •  5 týdnů dovolené
 •  6 dnů zdravotního volna
 •  jízdní výhody (In karta)
 •  stravenky v hodnotě 120,00 Kč (66,00 Kč z výdajů Úřadu, 34,00 Kč z FKSP; 20,00 Kč hradí zaměstnanec)
 •  UNIŠEK+ FKSP činí 2 000,00 Kč na pololetí (kulturní, tělovýchovné, rekreace, vzdělávací aktivity a zakoupení vitaminů) nebo
     Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem (maximální výše příspěvku DÚ činí 350,00 Kč/měsíc při platbě zaměstnance minimálně 400,00 Kč/měsíc)
 •    jazykové kurzy
 •    pružné rozvržení pracovní doby
 •  služební telefon
 •  mimořádné odměny
 •  pracoviště v centru Prahy s výborným dopravním spojením (vlak, metro, tram a bus)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!