Ředitel / ředitelka územního odboru Olomouc (DUSSM044)
Drážní úřad, sekce infrastruktury

Místo výkonu práce: Nerudova 773/1, 77900 Olomouc

Co vás čeká

 • Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti ČR ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Výkon speciálního stavebního úřadu na dráhách dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů
 • Výkon státního dozoru ve věcech stavebního řádu a zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• Bakalářský nebo magisterský studijní program 
• Doporučená znalost AJ
• Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
• Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
• Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
• Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Rada/Odborný rada oddělení drážní dopravy a práv cestujících (DUSSM071)
Drážní úřad, sekce provozně-technická – Odbor drážní dopravy a licencí

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha 2 – Vinohrady

Co vás čeká

 • Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k provozování drah a provozování drážní dopravy.
 • Zajišťování celostátního výkonu státního dozoru na drahách a drážní dopravě.
 • Sledování a vyhodnocování hlášení o mimořádných událostech.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Vedoucí oddělení drážní dopravy a práv cestujících (DUSSM067)
Drážní úřad, sekce provozně-technická – Odbor drážní dopravy a licencí

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha 2 – Vinohrady

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob k provozování drah a provozování drážní dopravy.´
 • Vedení správního řízení v rámci působnosti oddělení drážní dopravy a práv cestujících.
 • Výkon státního dozoru na drahách s celostátní působností.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Rada/Odborný rada oddělení pevných elektrických zařízení (DUSSM081)
Drážní úřad, sekce provozně-technická – Odbor UTZ

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha 2 – Vinohrady

Co vás čeká
• Technická způsobilost určených technických zařízení
• Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob provádějících revize UTZ

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
• Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
• Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
• Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
• Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Odborný rada oddělení MHD, interoperability a ECM (DUSSM109)

Drážní úřad, sekce provozně-technická

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady

Co vás čeká
• Koordinace zajištění podmínek shody drážních vozidel v rámci mezinárodní železniční dopravy.
• Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel pro dráhy tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové, vydávání průkazů způsobilosti drážních vozidel.
• Posuzování technických podmínek a vyhodnocování zkoušek drážních vozidel prováděných právnickou (notifikovanou) osobou.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
• Doporučená znalost AJ
• Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
• Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
• Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
• Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Odborný rada oddělení železničních vozidel (DUSSM102)
Drážní úřad, sekce provozně-technická
Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady

Co vás čeká
• Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
• Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel, vydávání průkazů způsobilosti drážních vozidel.
• Schvalování typů a změn železničních vozidel.
• Posuzování žádostí o vydání povolení dle 4. železničního balíčku (OSS), kontrolní činnost.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
• Doporučená znalost AJ
• Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
• Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
• Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
• Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

REFERENT/REFERENTKA STÁTNÍ SPRÁVY ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY – ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady

Doba trvání pracovního poměru: doba určitá
Nástup: od 1. prosince 2022 nebo dle dohody

Náplň činnosti:
- Zajišťování chodu elektronické podatelny.
- Zajišťování výkonu spisové služby (příjem, evidence, rozdělování, oběh, odesílání).

Požadavky na kvalifikaci:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
- znalost práce na PC
- bezúhonnost, dobré organizační schopnosti

Nabízíme:
- možnost profesního a jazykového vzdělávání
- pružné rozvržení pracovní doby
- 5 týdnů dovolené
- 6 dnů zdravotního volna
- eStravenky
- eBenefity
- penzijní pojištění
- služební telefon

Platové zařazení:
Zařazení do 6. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem, a to do 16. listopadu 2022 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu: Drážní úřad, oddělení personálně-ekonomické, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady; obálku označte VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT.

Upozornění:
Zasláním životopisu, pro účely výběrového řízení, uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah (DUSSM046)
Drážní úřad, sekce infrastruktury – Územní odbor Olomouc
Místo výkonu práce: Nerudova 1, Olomouc

Co vás čeká

 • Výkon činnosti stavebního úřadu na dráhách dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a souvisejících předpisů s celostátní působností.
 • Výkon státního dozoru dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým, dopravním nebo právním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Ředitel / ředitelka sekce infrastruktury (DUSSM019)
Drážní úřad, sekce infrastruktury

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady

Co vás čeká
• Metodické usměrňování rozvoje drah, provozování drah a drážní dopravy.
• Koordinace a metodické řízení výkonu speciálního stavebního úřadu.
• Posuzování infrastruktury po stránce stavební z hlediska bezpečnosti a interoperability.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
• Doporučená znalost AJ
• Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
• Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
• Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
• Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Rada/Odborný rada oddělení železničních a regionálních drah (DUSSM042)
Drážní úřad, sekce sekce infrastruktury – Odbor Plzeň

Místo výkonu práce: Škroupova 11, Plzeň

Co vás čeká
• Výkon činnosti stavebního úřadu na drahách dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
• Výkon státního dozoru na dráhách dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým, dopravním nebo právním zaměřením
• Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
• Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
• Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
• Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!