Oznámení o vyhlášení výběrového řízenÍ
na služební místo představeného
(DUSSM044) ŘEDITEL/ŘEDITELKA ÚZEMNÍHO ODBORU OLOMOUC
sekce infrastruktury

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného (DUSSM044) Ředitel/Ředitelka územního odboru Olomouc, sekce infrastruktury.
Služebním působištěm je Olomouc.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2023 nebo dle dohody.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí na služební místo ve formátu docx.

Čestné prohlášení 

Tabulka platových tarifů