Oznámení o vyhlášení výběrového řízenÍ
na služební místo rada/odborný rada (DUSSM071)

ODDĚLENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A PRÁV CESTUJÍCÍCH
Odbor DRÁŽNÍ DOPRAVY A LICENCÍ
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM071) Rada/Odborný rada oddělení drážní dopravy a práv cestujících, odbor drážní dopravy a licencí, sekce provozně-technická
Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 17. duben 2023 nebo dle dohody.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí na služební místo ve formátu docx.

Tabulka platových tarifů