OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA SLUŽEBNÍ MÍSTO (DUSSM081) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ PEVNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ODBOR UTZ
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM081) Rada/Odborný rada oddělení pevných elektrických zařízení, odbor UTZ, sekce provozně-technická.
Služebním působištěm je Praha.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. duben 2023 nebo dle dohody.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení do služebního poměru ve formátu docx.

Tabulka platových tarifů