OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO

(DUSSM109) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ MHD, INTEROPERABILITY A ECM
ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM109) Rada/Odborný rada oddělení MHD, interoperability a ECM, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby Doprava, dle NV č. 1/2019 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2023, nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.