OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
(DUSSM046) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH

ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC - SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo (DUSSM046) Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah, územní odbor Olomouc, sekce infrastruktury.

Služebním působištěm je  Olomouc.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. květen 2023, nebo dle dohody.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

Tabulka platových tarifů ve formátu PDF.